Make your own free website on Tripod.com

 

ครัว

ขนมไทย

 

 

 

ขนมจ่ามงกุฎ

ขนมจ่ามงกุฎ เป็นนนิมิตหมายอันดีในหน้าที่การงานสืบไป
นิยมมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือที่เคารพนับถือ
ในงานฉลองยศ ฉลองตำแหน่ง

 

ราคา / กล่อง 50 บาท

ราคา / กล่อง 300 บาท

สั่งซื้อ

 

<<Back