Make your own free website on Tripod.com
 

 

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า

ชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้า

คำนำหน้า :
เพศ :
ชาย หญิง
ชื่อผู้รับ :
นามสกุล :
ชื่ออาคาร :
หมายเลขอาคาร :
ชั้นที่ :
หมายเลขห้อง :
ที่อยู่เลขที่ :
ซอย :
หมู่บ้าน :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
มือถือ :
แฟกซ์ :
E-mail :

รายการสินค้าที่สั่งซื้อ

รายการ
เวลาส่ง
วันที่ส่งสินค้า
รายการสินค้า
1
ชนิดขนมไทย
     
จำนวน
กล่อง
 
       
ชุดกระเช้า
ข้อความบัตรอวยพร/จาก
         
         
         
2
ชนิดขนมไทย
     
จำนวน
กล่อง  
        ชุดกระเช้า ข้อความบัตรอวยพร/จาก
         
         
         
3
ชนิดขนมไทย
     
จำนวน
กล่อง  
        ชุดกระเช้า ข้อความบัตรอวยพร/จาก
         
         
         

เข้าสู่ระบบการชำระเงิน

Top..