Make your own free website on Tripod.com

.. ครัวขนมไทย ..

www.kourwthai.tripod.com

Home ..

About us..

My product.

Promotion..

Order..

Contact us..

..ร้านครัวไทย..

สถานที่ตั้งร้าน :

 

49/39 ประชาชื่นซอย 8 ตำบลบางเขนอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณย์ 11000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-9527796
E-mail : http://www.jitjung4@hotmail.com
Web Site : http://www.kourwthai.tripod.com

 

 

ด้วยความที่มีใจรักในขนมไทย ทั้งรสชาติ กลิ่นหอม และหน้าตาที่น่ารับประทาน ด้วยวิธีการทำอย่างปราณีต

ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจัดตั้งร้านครัวไทยนี้ขึ้นเพื่อทำขนมไทยจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบขนมไทยเหมือนกัน

และยังช่วยอนุรักษ์ขนมไทย ๆไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชม